PROXIMITY SENSOR

Omron

E2E-[]-IL[]

Omron

E2B

Omron

E2E (Small-diameter)

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ทนความร้อน รุ่น HPS

 • ทนความร้อนสูงสุด 110
 • ทรงกระบอกเกลียวมาตรฐาน M12, M18, M30
 • ออกแบบให้สายมีความยืดหยุ่น ลดการหักงอของสาย

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบคาปาซิทีฟ รุ่น KC

 • ตรวจจับได้ทั้งวัตถุโละและอโลหะ
 • ปุ่มหมุนปรับความไวได้อย่างละเอียด
 • เอาท์พุทรองรับทั้ง NPN และ PNP พร้อมทั้งเลือก N.O. และ N.C. ในตัวเดียวกัน
 • นิยมใช้ตรวจจับระดับเม็ดพลาสติก, ระดับน้ำ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ระยะไกล รุ่น PN 

 •  ตรวจจับได้ไกลสูงสุด 20 มม.
 • เอาท์พุทรองรับทั้ง NPN และ PNP พร้อมทั้งเลือก N.O. และ N.C. ในตัวเดียวกัน
 • ไฟแสดงสถานะขนาดใหญ่

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ทรงกระบอก มาตรฐาน รุ่น PS

 • ทรงกระบอกเกลียวมาตรฐาน
 • ออกแบบให้สายมีความยืดหยุ่น ลดการหักงอของสาย
 • เอาท์พุทรองรับทั้ง NPN และ PNP 
 • เอาท์พุทเลือกได้ทั้ง N.O. และ N.C.

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ อนาล็อกเอาท์พุท รุ่น PSC-L

 • อนาล็อกเอาท์พุท 0-10V, 4-20mA
 • สัญญาณอนาล็อกแปรผันตามระยะที่ตรวจจับ
 • ทรงกระบอกเกลียวมาตรฐาน M18
 • สายยืดหยุ่น ช่วยลดการหักงอของสาย

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ราคาประหยัด รุ่น RN

 • รูปแบบทรงเหลี่ยม ติดตั้งง่าย
 • ปรับเข้าออกได้ ด้วยรูยึดแบบราง slot
 • เอาท์พุทรองรับทั้ง NPN และ PNP พร้อมทั้งเลือก N.O. และ N.C. ในตัวเดียวกัน
 • ไฟแสดงสถานะขนาดใหญ่

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ทรงกระบอก ขนาดเล็ก รุ่น SC

 • ทรงกระบอกขนาดเล็ก
 • ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับที่ติดตั้งจำกัด
 • ไฟแสดงผลสถานะสว่างชัดเจน

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบวงแหวน รุ่น SI

 • วงแหวนหลายขนาด ตั้งแต่ 5 มม. จนถึง 100 มม.
 • ตรวจจับวัตถุโลหะเล็กสุด 1 มม.
 • ปุ่มหมุนปรับความไวได้อย่างละเอียดในตัว ไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์แยก
 • เอาท์พุทรองรับทั้ง NPN และ PNP ในตัวเดียวกัน